Princity - zarządzanie flotą drukarek

princity_logo1

Najbardziej zaawansowane narzędzie

do obsługi kontraktów MPS

Agent Princity (Windows)

Agent Princity (Linux/Mac)

Zaloguj się do Princity

Agent Princity (Windows)

Agent Princity (Linux/Mac)

Zaloguj się do systemu Princity

Princity jest narzędziem zaprojektowanym do zbierania oraz analizowania danych związanych z drukiem. Funkcjonalności Princity pomogą zautomatyzować zamawianie materiałów eksploatacyjnych, rozliczanie wydruków oraz zdalne wykrywanie awarii.

  • gromadzi liczniki wydruków z podziałem na formaty i typy zadań.
  • powiadamia o usterkach, dostarczając precyzyjną informację o rodzaju problemu.
  • posiada 20 wbudowanych raportów, pomagających optymalizować środowisko druku.
  • pobiera informację o liczbie wydrukowanych stron, z podziałem na formaty i chromatyczność. Pozwala również sprawdzać pokrycie stron.

  • automatyczne zamówienia i weryfikacja poprawności wymian pozwalają zautomatyzować proces dostaw oraz kontrolować całkowite wykorzystanie materiałów.
  • pobiera z urządzenia informacje o stanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych – zarówno tonerów, jak i części maintenance. Poprzez wygodny interfejs www sprawdzisz, za jaki czas będzie potrzebny nowy materiał eksploatacyjny.

Wdrożenie – instalacja niewielkiego programu na jednym komputerze w sieci klienta.

Wykrywanie urządzeń – aplikacja automatycznie wykrywa drukarki w sieci. Operator decyduje, które z urządzeń mają być obsługiwane przez system.

Ciągły monitoring – system cyklicznie odczytuje dane z urządzeń, powiadamiając operatora o kończących się materiałach i awariach oraz generując raporty.

Princity Logo2